Ylitaivutus

Ylitaivutus (engl. overbend, overbending) on taivutustekniikka, jossa tuotettu taivutusääni on korkeampi kuin saman reiän samansuuntainen taivuttamaton ääni. Ylitaivutukseen ovat vakiintuneet termit ylipuhallus (engl. overblow) ja yli-imu (engl. overdraw). Ylitaivutustekniikka on suhteellisen nuori soittotekniikka, jonka isänä pidetään yleisesti amerikkalaista Howard Levyä, joka kehitti tekniikan 1970-luvulla.

Ylitaivutuksessa sulkeutuva kieli (joka soi yksinään normaalissa soitossa) lakkaa kokonaan soimasta ja aukeava kieli soi yksinään.  Ensimmäinen vaiihe ylitaivutuksessa on sulkeutuvan kielen sammuttaminen. Esimerkiksi diatonisen C-huuliharpun 4. reiän puhallussävel on normaalisti C. Ylipuhallusta käyttäessä soittaja pyrkii ensimmäiseksi suuontelon muotoa muokkaamalla sammuttamaan sulkeutuva C-kielen. Kun C-kieli sammuu, soittaja muokkaa suutaan sellaiseksi, että se saa D-kielen soimaan aukeavana. Tällöin aikaansaatu sävelkorkeus on D# eli puoli sävelaskelta korkeampi kuin saman reiän imusävel. Ylitaivutusta harjoitellessa saattaa soittajalta jäädä aluksi vahingossa sulkeutuva kieli soimaan samaan aikaan avautuvan kielen kanssa aiheuttaen kirskuvia hälyääniä.


Hälyääniä yrittäessä ylipuhaltaa A-duuriharpun 3-reiästä


Hälyääniä yrittäessä ylipuhaltaa C-duuriharpun 5-reiästä


Hälyääniä yrittäessä yli-imua


Onnistuneet ylipuhallukset A-duuriharpun rei’istä 4. ja 6.

Haastavinta ylitaivutuksessa onkin ehkä löytää suuontelun muoto, joka sammuttaa sulkeutuvan kielen. Ylitaivutusta voi harjoitella aluksi irroittamalla huuliharpun kuoret ja sammuttamalla soitettavan reiän sulkeutuvan kielen sormella esim. harjoitellessa ylipuhallusta 4. reiästä sammutetaan sormella 4. reiän puhalluskieli. Sen jälkeen pyritään suuontelon tilaa muokkaamalla saamaan 4. reiän imukieli soimaan puhaltamalla.

Käytännössä ylitaivutusten sujuva käyttö vaatii usein huuliharpun säätämistä ylitaivutuskuntoon. Tämä tarkoittaa erityisesti harpun ilmatiiviyden kohentamista, kielikulman säätöä sekä mahdollisesti kielten muotoilua. Tavanomainen tapa ilmatiiviyden lisäämiseksi on välystys (engl. embossing). Tästä lisää osiossa ilmatiiviyden parantaminen.

Ylitaivutussäädöistä löytyy paljon tietoa myös englanninkieliseltä sivustolta overblow.com.

Ylitaivutusten sointi eroaa hieman perustaivutuksista, sekä taivuttamattomasta äänestä. Taivutus- ja ylitaivutustekniikat hallitseva soittaja pystyy soittamaan diatonisella bluesharpulla täysin kromaattisesti.


Kaikki C-duuriharpun 4-reiästä saatavat sävelet taivutuksineen ja ylitaivutuksineen.


Kaikki diatonisella 10-reikäisellä C-huuliharpulla saatavat sävelet taivutuksineen ja ylitaivutuksineen.

 

Lähteet:

Jouko Kyhälä. 2007. Huuliharpun taipuisat kasvot. Kirjallinen työ: Vaaksan matkalla – diatonisen huuliharpun uudet mahdollisuudet. (Tohtorityö)

Tinus Koorn. 2004. Overblow Technique on the Diatonic Harmonica. Overblow.com -sivusto: http://www.overblow.com/?menuid=116