Korut

Jouko Kyhälä jakaa korusävelten soittamisen huuliharpulla kolmeen alueeseen: diatoniset korut, taivutus- ja ylitaivutuskorut sekä kromaattisen huuliharpun vaihtajakorut. Diatonisilla koruilla tarkoitetaan koruja, jotka ovat soitettavissa diatonisilla huuliharpuilla ilman taivutustekniikan käyttöä eli ne muodostuvat diatonisen asteikon sävelistä. Taivutus- ja ylitaivutuskorut taas vaativat taivutustekniikoiden käyttöä ja voivat sisältää myös diatonisen asteikon ulkopuolisia säveliä. Vaihtajakoruilla tarkoitetaan kromaattisella huuliharpulla vaihtajaa hyödyntämällä soitettavia koruja.

DIATONISET KORUT

Diatonisella huuliharpulla trillit ja kortus tehdään tavallisesti samansuuntaisella hengityksellä, jolloin ne syntyvät sulavasti ja tasaisesti. Koruja on mahdollista soittaa myös hengityksen suuntaa vaativien sävelten välillä, mutta nopeissa tempoissa niiden soittaminen on haastavampaa ja kömpelömpää verrattuna samansuuntaisiin koruihin. Käytännössä samansuuntaisten korujen intervalli on normaaliviritteisillä bluesharpuilla joko sekunti, terssi tai kvartti. Samansuuntaiset korut on sujuvaa soittaa mm. liikuttamalla nopeasti huuliharppua suun edessä tai alaleukaasi sivusuunnassa.

triolikoru_nuotti

Triolikoru


Triolikoru

triolli_nuotti

Trilli


Trilli

Etuheleet

Etuheleet

Etuhele

glissando_nuotti

Glissando


Glissando

TAIVUTUSKORUT

Bluesharpun taivutustekniikka tuo mahdollisuuden aivan omanlaisiinsa koruihin. Diatonisien korujen tapaiset triolikorut ja etuheleet voi soittaa myös taivutuskoruina. Erona taivutuskoruissa diatonisiin koruihin on kuitenkin se, että niissä sävelten välillä liu’utaan portaattomasti. Taivutuskorun intervalli on yleisimmin puolisävelaskel, mutta joissain rei’issä koru on mahdollista soittaa myös suuremmalla intervallilla esim. rei’issä 2, 3 ja 10. Taivutuskorut ovat soundiltaan hieman erilaisia kuin diatoniset korut.


Taivutuskoruja

YLITAIVUTUSKORUT

Ylitaivutuskorut mahdollistavat taivutuskorujen tyylisen portaattoman liu’un sävelestä toiseen. Ylitaivutuksilla on mahdollista taivuttaa säveltä noin puoli sävelaskelta ylöspäin sen taivuttamattomasta vireestä. Joistain rei’istä jopa enemmän esim. diatonisen C-duuriharpun 4. reiän ylipuhallusääntä voi taivuttaa ylöspäin aina jopa säveleen E asti. Ylipuhallus mahdollistaa siis yläpuolisten taivutuskorujen käytön.


Ylitaivutuskoruja

VAIHTAJAKORUT

Kromaattisella huuliharpulla on mahdollista soittaa diatonisten korujen lisäksi myös vaihtajamekanismin mahdollistavia koruja. Vaihtajaa painamalla sävelkorkeus nousee aina puolisävelaskelta ylemmäksi. Jos soittaja on valinnut sävellajin, jonka asteikossa vaihtaja on normaalisti pohjassa, niin korut ovat alapuolisia eli käyvät puoli sävelaskelta melodiaa matalammalla. Vaihtajakorujen sointimaailma riippuu pitkälti käytettävästä soittoasemasta.


Vaihtajakoruja
Lähteet:

Jouko Kyhälä. 2007. Huuliharpun taipuisat kasvot. Kirjallinen työ: Vaaksan matkalla – diatonisen huuliharpun uudet mahdollisuudet. (Tohtorityö)

Janne Ojajärvi. 2011-2016. Muistiinpanot käytännön opetustyöstä.

Brendan Power. 2000. Play Irish music on the blues harp.