Lähteet

Tämän sivuston tiedon lähteinä olen käyttänyt seuraavia kirjallisia ja suullisia lähteitä:

David Barrett. 1994. Building harmonica technique. Pacific: Mel Bay Publications.

Steve Baker. 1995. The Harp handbook. Lontoo: Wise.

Brendan Power. 2000. Play Irish music on the blues harp. Cantenbury: Brendan Power.

Filip Jers. 2013-2014. Soittotuntien kirjalliset ja videoidut muistiinpanot.

Jantso Jokelin. 2013. Huuliharppukirja. Turku: Kustannusosakeyhtiö Sammakko.

Jouko Kyhälä. 2007. Huuliharpun taipuisat kasvot. Kirjallinen työ: Vaaksan matkalla – diatonisen huuliharpun uudet mahdollisuudet. (Tohtorityö)

Jouko Kyhälä & Jimmy Träskelin. 2009. Pelti polskia laulaa – Kansanmusiikkia blues-huuliharpulla. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti.

Janne Ojajärvi. 2015. Huuliharppujamivihko. Kaustinen: Finnish Folk Music Institute. http://jamihuuliharppu.wordpress.com/

Janne Ojajärvi. 2011-2016. Muistiinpanot käytännön opetustyöstä.

Tinus Koorn. 2004. Overblow Technique on the Diatonic Harmonica. Overblow.com -sivusto: http://www.overblow.com/?menuid=116

Willow Yerxa. 2008. Harmonica for dummies. New york: Wiley Publishing.