Käsitremolo ja käsiefektit

Käsien käyttö on olennainen työkalu soittajan oman soinnin muotoilemiseksi. Tiivis käsikuppi huuliharpun ympärillä muokkaa soinnin tummaksi ja pyöreäksi. Avoin kuppi on taas kirkkaampi ja selkeämpi, sekä terävämpi. Suljettu kuppi on myös voimakkuudeltaan hieman vaimeampi.

Käsitremolo

Avoimen ja suljetun kupin välillä vaihtaminen voidaan tehdä tehostemaisen nopeasti, jolloin saadaan aikaiseksi eräänlainen tremoloefekti. Käsitremolo on erityisen tehokas pienellä bluesharpulla, sillä se mahtuu hyvin käsien muodostaman kupin sisään. Käsitremolo muokkaa samanaikaisesti äänen voimakkuutta, sekä väriä.

Tremolo saadaan aikaiseksi avaamalla ja sulkemalla tiivistä käsikuppia nopeasti. Tremoloefektin teho riippuu siitä miten suuri ero suljetun ja avoimen kupin soinneissa kulloinkin on. Yleensä kädet pidetään kämmensyrjistään tai kämmenen alaosasta hieman kiinni toisissaan, jolloin kädet muodostavat eräänlaisen saranan, jonka päällä käsikuppi pääsee sulkeutumaan ja avautumaan nopeasti.

Wah wah

Wah wah -efekti saadaan aikaan aloittamalla sävel suljetusta kupista ja avaamalla kuppi se heti sävelen sytyttyä. Tällöin aikaansaatu ääni kuulostaa etäisesti ankkamaiselta tai sähkökitaran wah-pedaalilta.

 

Lähteet:

Jouko Kyhälä. 2007. Huuliharpun taipuisat kasvot. Kirjallinen työ: Vaaksan matkalla – diatonisen huuliharpun uudet mahdollisuudet. (Tohtorityö)

Janne Ojajärvi. 2011-2016. Muistiinpanot käytännön opetustyöstä.