Pariäänien soitto

Pariäänisoitossa (engl. double blocking, splitting, octaving) kieltä käytetään peittämään yksi tai useampi reikä suun keskeltä, jolloin reiät kielen molemmilta puolilta pääsevät soimaan. Soitettavista rei’istä riippuen on bluesharpulla mahdollista soittaa erilaisia intervalleja mm. oktaaveja, joita voi käyttää tehokkaana efektinä soolosoitossa tai melodian säestykseen. Intervalli tarkoittaa tässä tapauksessa kahta samanaikaisesti soivaa säveltä. Esimerkiksi kahdeksan sävelen välimatkan intervallin voi soittaa peittämällä kielellä huuliharpun reiät numero 2. ja 3. ja puhaltamalla reikiin 1. ja 4. Pariäänten soittaminen mahdollistaa myös ns. borduunasävelen (engl. drone) käytön melodian taustalla. Tämä tapahtuu kun jätetään peittämättä kielellä melodiaäänen reiän lisäksi imiessä reikä 2. ja puhaltaessa reikä 3. Tällöin melodiaäänen taustalla soi koko ajan yksi samalla korkeudella pysyvä sävel. Katso lisää kohdasta borduunasoitto.

pariaani_1-4

Pariäänet rei’istä 1 ja 4. Puhaltaessa saadaan oktaavi-intervalli.

oktaavi-intervalli_nuotti

Oktaavi-intervalli C-harpulla rei’istä 1 ja 4


Oktaavi-intervalli C-harpulla rei’istä 1 ja 4

pariaania

Pariääniä Bb-duuriharpulla


Pariääniä Bb-duuriharpulla

Ks. pariääniharjoituksia.

Lähteet:

Baker, Steve. 1995. The Harp handbook. Lontoo: Wise.

Jouko Kyhälä. 2007. Huuliharpun taipuisat kasvot. Kirjallinen työ: Vaaksan matkalla – diatonisen huuliharpun uudet mahdollisuudet. (Tohtorityö)