Kieliansatsi

KIELIANSATSI (engl. tongue blocking)

Kieliansatsissa peitetään kielellä kaikki muut suuhun osuvat reiät, paitsi ne joita halutaan soittaa. Kieliansatseja on useita erilaisia. Kieliansatsit mahdollistavat samanaikaisen sointukomppauksen melodiasoiton aikana, sekä pariäänien soiton. Taivutustekniikoiden käyttö taas on kieliansatsilla huomattavasti vaikeampaa kuin huuliansatsilla.

kieliansatsi

Kieliansatsi

Kieliansatsissa kieli voi olla muun muassa joko U-asennossa, melodiaäänen alapuolella, melodiaäänen yläpuolella tai soitettavien äänten välissä. U-asennossa kieli muodostaa kourun soitettavan melodiaäänen ympärille peittäen siitä reiät. Melodiaäänen alapuolisessa kieliansatsissa peitetään melodiaäänen vasemmalta puolelta kaksi tai kolme reikää. Melodiaäänen yläpuolisessa huuliansatsissa taas peitetään kaksi tai kolme reikää soitettavan reiän yläpuolelta. Kun kieli nostetaan pois peittämästä reikiä kuuluu huuliharpusta kokonainen sointu. Tällä tavalla kieltä rytmikkäästi nostelemalla ja laskemalla on mahdollista säestää omaa melodiasoittoaan ns. ”kielikompilla”, josta käytetään myös nimitystä ”kielibasso”. Melodiaäänen alapuolisen huuliansatsin kielikomppi on tumma ja muheva. Melodiaäänen yläpuolisen huuliansatsin ja U-ansatsin komppi taas kirkkaampi. Yleisimmät ansatsit näistä ovat melodiaäänen alapuolinen kieliansatsi sekä U-ansatsi.