Junaimitaatio

Junaimitaatioksi kutsutaan konsonenteilla aksentoitua höyryveturin äänimaailmaa matkivaa soittoa. Junarytmi koostuu vikkelästi aksentoiduista imulla ja puhalluksella saatavista soinnuista, joista luodaan vaihtelemalla erilaisia yhdistelmiä. Tämä toteutetaan perinteisesti huuliharpun sävelkorkeudeltaan matalassa päässä.

Tässä eräs versio junaimitaatiosta.